Syarat Sahnya Niat Puasa Ramadhan

Syarat Sahnya Niat Puasa Ramadhan

Niat akan dianggap sah manakala memenuhi 4 syarat berikut: 1.   Kokohnya   keyakinan/kepastian. Yakni disyaratkan agar seseoran...
Jangan Asal Forward!

Jangan Asal Forward!

Sering kita dapati suatu berita yang isinya seolah-olah penting sekali dan minta untuk disebarkan ke yang lain, padahal berita ter...
[akhlaq dan nasehat][bleft]
[Fiqih][bleft]

Masjidil Haram Terkini

Masjid Nabawi Terkini